shopmaithai.com

Hiện tại, công ty không áp dụng hình thức thanh toán trực tuyến.

Các hoạt động Mua hàng – Thanh toán dựa trên các hình thức:

  1. Đặt hàng trên trang web shopmaithai.com – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)

  2. Đặt hàng qua điện thoại – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)

  3. Đặt hàng qua email – Giao hàng thu tiền tận nơi (COD)