shopmaithai.com

Công ty hỗ trợ đổi trả hàng mới miễn phí cho khách hàng trong trường hợp hàng hóa bị hỏng hóc trong quá trình vận chuyển

Công ty hoàn tiền 100% cho khách hàng nếu hàng hóa sai lệch so với hình ảnh hoặc video đã đăng. Thời gian yêu cầu hoàn tiền được tính là 7 ngày kể từ ngày mua hàng.