Chuyên mục: Kiến Thức Thường Ngày

Từ tháng 3/2020, bằng tốt nghiệp đại học không ghi “chính quy”, “tại chức”

– Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo “chính quy”, “tại chức”… sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và …