Thẻ: thị trường lan đột biến 2021

Thị trường lan đột biến lan var 2021 đang đào thải thế nào?

Thị trường lan đột biến 2021 có nhiều biến động lớn. Hiện nay nhiều nhà vườn đang dở khóc dở cười. Tình hình này kéo dài đến cuối năm thì nhiều nhà vườn phải tuyên bố phá sản. Vì hiện tại đã có những nhà vườn không cầm cự được nữa, đã phải bán tháo …

Bảng giá hoa lan phi điệp tím đột biến, lan var tháng 11/2021 thị trường lan nên vào mặt bông nào?

Bảng giá hoa lan phi điệp tím đột biến, lan var năm 2021 có nhiều biến động lớn. Vào thời điểm đầu năm 2021 thì giá lan var tăng đột biến, còn đến thời điểm tháng 11/2021 thì giá lan var giảm xuống gần như chạm đáy. Hiện tại thì trường vẫn ảm đạm rất …
0343002525
icons8-exercise-96 chat-active-icon